Vi er nødt til at måle på effekterne af vores klimaindsats

Grundpillen i Syddjurs Kommunes klimaindsats er et energi- og klimaregnskab. Regnskabet viser kommunens samlede forbrug af energi, og hvor meget CO2 vi udleder. CO2 udledes blandt andet, når vi bruger fossile brændstoffer til elektricitet, varme og transport.


Regnskabet opgør energiforbruget for hele kommunen som geografisk enhed og for Syddjurs Kommune som virksomhed. Det omfatter bl.a. fjernvarmeværker, private varmeanlæg, biler, lastbiler, traktorer, tog og fly.


Regnskabet giver et overblik over, hvor energien kommer fra og hvilke typer af energi, vi anvender og til hvad. Vi kan bl.a. se, hvor vi bruger mest energi, og hvordan den fordeler mellem vedvarende energi og fossile brændsler. Det kan vi bruge til at prioritere den grønne omstilling, hvor fordelene er størst.


Energi- og klimaregnskabet viser bl.a., at den samlede CO2 udledning pr. år er reduceret fra 402.000 tons i 1990 til 242.000 tons i 2018.

Regnskabet viser desuden, at den årlige udledning af CO2 pr. indbygger for perioden 1990 – 2018 er faldet fra 11,1 til 5,8 tons.