Klimakaffe med hornslet distriktsråd

HORNSLET DISTRIKTSRÅD 20.6. 2022 kl. 19.30-21.

7 deltagere i Hornslet Hallens Café.

Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser på post-its kan ses nedenfor.


Status

Hornslet har stor byvækst og der er ønske om en mere bæredygtig byvækst. Distriktsrådet samarbejder med kommunen om byudvikling i Hornslet Vest som en del af "Hornslet i Udvikling".


Ønsker

Rådet ønsker mere bæredygtighed i lokalplaner, så der kan komme flere træer på veje og pladser, mere blå-grønne kiler og diversitet i boformer.

Der er ønske om bedre sammenhæng i mobilitetsplanlægningen, så der gives bedre forhold for gående og cyklende. Flere af vejene/stierne til landskabet opfattes som farlige for bløde trafikanter. Desuden er der ønske om, at Letbanen skal have flere afgange end den har pt. Der er en oplevelse af, at der er meget biltrafik i og igennem Hornslet. Man oplever desuden, at det er bøvlet at tage bus til fx Ebeltoft, hvor Borgerservice mm. er. Genoptræning er i Tirstrup, hvor det ikke er nemt at komme til uden bil. Altså ønskes der bedre fordeling af kommunens service-funktioner.

Distriktsrådet ser muligheder i for at lave lokale projekter, fx .

  1. Flere bytræer og biodiversitet på torve og pladser, særligt p-pladser. Gerne grønne chikaner.
  2. Solceller på tage af offentlige bygninger.
  3. Mere fokus på erhverv, der arbejder med bæredygtighed i Hornslet.

Der er ønske om, at kommunen understøtter og informerer om bæredygtighed og klima. Dette kan ske via ude-læringsmiljøer for institutioner, der desuden kan bruges rekreativt af andre borgere. Der er et Madspilds-projekt, men det ses gerne, at skolekøkkenet bliver bæredygtigt, og der derved kommer fokus på forbrug, fødevarer og bæredygtighed.

Der er ønske om delebiler og samkørsel.

Der er opbakning til en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud.

Distriktsrådet ser følgende udfordringer: -Der er for meget affald i byen. Der skal dialog om skraldespande og løsninger. -At finde gode udfordringer for mobilitet, så der skal køres mindre bil. Der er trængsel i myldretiden. -Byudviklingen må ikke ”opsluge” de gode stier nær byen og de grønne kiler i byen.

Spørgsmål fra mødet

Der spørges: Vil politikerne gerne alt dette klima?

SVAR: Ja. Det er NaturTeknikMiljø-afd. og Byrådets klimahandlingsplan. Der var fx 100% enighed om Syddjurs model for planlægning af solcelleanlæg i kommunen.


Der spørges: Er der også fokus på, hvordan kommunens medarbejdere kan reducere deres udledning?

SVAR: Det er der på kørsel og energiforbrug, samt kødforbrug i rådhuskantinerne.


Der spørges: Kan biodiversitet og klima gå hånd i hånd, begge med høj prioritet?

SVAR: Ja, det skal vi. Og der vil blive større fokus på tiltag, hvor begge dele øges.


Sammenfatning

Hornslet har fokus på bæredygtig byvækst med flere træer på veje og pladser, blå-grønne kiler og diversitet i boformer.

Der er ønske om bedre sammenhæng i mobilitetsplanlægningen, så der gives bedre forhold for gående og cyklende, samt mere sammenhæng ift. offentlig transport.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Mere bæredygtig mobilitet, bl.a. delebiler og samkørsel.
  2. Understøtte bæredygtigt byudvikling og bosætning i form af lokale samarbejdsprojekter.
  3. Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud.