Klimakaffe med kolind distriktsråd

KOLIND DISTRIKTSRÅD 21.6. 2022 kl. 19.30-21. Der var 3 deltagere på Kolind+


Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser på postit - se nedenfor.


Status

I Kolind er der stort fokus på byens rekreative områder og muligheder. Der er et stort og velplanlagt stisystem, som værdsættes af borgerne. Dette videreføres i Distriktsrådets udviklingsprojekter, som fx Kløverstien, Sundet, Fugletårnet, hundeskov mm.

Der arbejdes på en sansehave og en bypark med naturindhold og kultur, i institutions/kultur-båndet ved Kolind+ og skolen.


Ønsker

Det er vigtigt for Distriktsrådet, at der i fremtidige naturprojekter fx et muligt vådområde i Kolindsund, indtænkes klimatilpasning på en måde, der sikrer byen mod stigende grundvand mm.

Man vil ikke bare have natur, men gerne projekter, der giver flere værdier som fx bosætning og sundhed.

Ift. et evt. kommende solcelleanlæg SØ for byen (er ikke i lokalplanlægning PT), så er det vigtigt, at der er en god lokal dialog, hvor der tilpasses efter lokale ønsker og behov. Sådan har det været til nu, og der arbejdes med tilpasninger ift. naboer. Det ses også som vigtigt for projektets ”gangbarhed”, at der tilpasses ift. landskabet og drikkevandsinteresser samt at der ses på muligheder for, at læhegn også giver læ til rekreative elementer og naboer.

Distriktsrådet er positive overfor den kommende affaldssortering ved husstande, idet det anses som bæredygtigt. Ligeledes håber man, at det kan give muligheder for lokalt erhverv. Det er positivt, hvis kommunen kan fremme projekter, der indeholder flere interesser som: Grundvandsbeskyttelse, skovrejsning, natur/biodiversitet, bosætning og vedvarende energi.

Det kunne være smart, hvis der var en hurtig lader til elbiler i Tirstrup Lufthavn - hvis det skal være et lokalt erhvervs- og møde centrum. Der er PT flere 11 og 22 KW ladere. Dette er ikke med i Syddjurs Strategi for ladeinfrastruktur.

Spørgsmål fra mødet

Der spørges: Kan der ikke arbejdes på, at de læhegn, der skal omkredse solcelleparkerne hurtigst muligt bliver til noget. Det tager mange år, inden de dækker noget, og dette kunne være godt for accepten af de store anlæg i landskabet.

SVAR: Vi har dette med i den indledende dialog med udvikleren af konkrete anlæg, der er i lokalplanlægning. Vi har også fokus på, at randbeplantning kan bidrage til vildtet og biodiversitet.


Sammenfatning

Kolind har et højt niveau for lokale udviklingsprojekter. Der inddrages mange interesser og interessenter i projekterne, og der er gode erfaringer og kræfter i byen til at skabe en stærk fortælling.

I planlægning af solcelleanlæg er det vigtigt, at der er en god lokal dialog, hvor der tilpasses efter lokale ønsker og behov. I planlægningen skal medtages interesser som drikkevandsbeskyttelse og biodiversitet.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Understøtte klimatilpasning og forebyggelse i form af lokale samarbejdsprojekter, gerne med bredt indhold af bl.a. sundhed, læring/rekreation, kultur, biodiversitet, mobilitet og bæredygtigt byudvikling/bosætning.
  2. Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud.
  3. Udvidet lokal dialog ifb. med planlægning af solcelleanlæg.