Klimakaffe med nimtofte distriktsråd

NIMTOFTE DISTRIKTSRÅD 21.6. 2022 kl. 17-18:30

Der var 7 deltagere til mødet, der blev afholdt på Det Gamle Posthus.

Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser på post-its kan ses nedenfor.


Status

I Nimtofte er der mange gode rekreative områder, bynær natur og stiforbindelser til landskabet. Der er stort fokus på værdierne og tilstanden af Mølledammen og Nimtofte Å. De fremmødte til mødet kan se, at en mulig løsning kan lægge i et samlende projekt for Mølledammen og Nimtofte Å. Projektet kan binde byens blå-grønne områder sammen, da byen er formet omkring åens forløb i landskabet. Der er enighed om at gøre summen af merværdier større, så projektet ikke ”kun” omfatter vandløbsrestaurering, klimatilpasning og rekreation, men også kan indeholde elementer af bl.a.: sundhed, læring, kultur, biodiversitet og bæredygtig bosætning/byggeri. Dette vil kunne samle byen om et stort fælles projekt med bedre interesser og bredere muligheder for at søge midler til realisering.


Ønsker

Der er ønske om bedre sammenhæng i trafik- og mobilitetsplanlægningen. Grundet Nimtoftes beliggenhed har mange af borgerne biler. Der er forbindelse til Aarhus via Ryomgård, og der er cykelsti på noget af strækningen. Der er ønske om cykelsti hele vejen. Der er desuden et ønske om cykelsti til Kolind.

Der er en oplevelse af, at det er bøvlet at komme til fx Ebeltoft. Der er trafik/hastigheds udfordringer, hvor Kolstrupvej bliver til Stationsvej. Der er et stykke på ca. 300m af ”den nye” Frederikslundvej, der fortsat er for smal, og dette giver usikkerhed.

Spørgsmål fra mødet

Der spørges: Vil kommunen understøtte og vejlede i et projekt med mange interesser omkring Mølledammen og Nimtofte Å?

SVAR: Ja det vil vi gerne se på.


Sammenfatning

Nimtofte har et højt niveau for lokal udvikling og samskabelse. Det, der fylder mest, er udfordringen ift. at få gang i et samlende projekt omkring Mølledammen og kulturmiljøet ved Møllen. Det er oplagt at inddrage mange interesser og interessenter i et projekt, og der er gode erfaringer og kræfter i byen til at skabe en stærk fortælling.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Understøtte klimatilpasning og natur i form af lokale samarbejdsprojekter, gerne med bredt indhold af bl.a. sundhed, læring/rekreation, kultur, biodiversitet, mobilitet og bæredygtigt byudvikling/bosætning.