En mulighed for at lave klimatilpasning sammen med andre

Et klimalaug skal varetage jeres interesser i forhold de udfordringer, I står overfor omkring stigende hav- og grundvand samt mere massive regnmængder.

Når I danner et klimalaug, kan I bruge kommunen som sparringspartner. Dels indgår vi gerne i dialog med bestyrelse og deltager i generalforsamlinger, hvis det ønskes. Dels kan kommuens indgå i samarbejde i forbindelse med konkrete projekter.

Som et klimalaug kan I søge efter muligheder i de fremtidige offentlige løsninger, fx hvis kommunevejen skal klimasikres eller der skal laves en cykelsti langs en vej i laugets nærhed. Det er i alles interesse at få mest muligt ud af kommunens investeringer, derfor samarbejder vi meget gerne lokalt og meget gerne med et dedikeret klimalaug.

I har stor frihed til at stifte og udvikle en forening efter jeres egne ønsker.


Når I stifter lauget, skal I udarbejde vedtægter, udpege en bestyrelse. I skal desuden afholde et stiftelsesmøde.

Kommunen vil gerne facilitere og hjælpe med at danne et klimalaug og vi hjælper også gerne med råd og indspark til klimatiltag.

Klimatilpasning indgår også i de fremtidige investeringer, som kommunen laver i forhold til infrastruktur.

Med et klimalaug vil I have én fælles stemme og dermed en nemmere indgang til forvaltningen. Klimalauget kan ses som et dialogværktøj, der åbner døre til myndigheder, evt. puljer og forsyningsselskaber. Kom i gang ved at få påbegyndt dialogen med alle i området også udover eksisterende grundejerforening. I kan hermed fx sikre fuld opbakning fra alle til eksempelvis kloakering af området og fælles dræn. Eller I kan rette henvendelse til kommunens spildevandsplanlægger og vejmyndighed ift. planlægning og muligheder med én fælles stemme.