Aftale på plads med landbruget i syddjurs

Syddjurs Kommune har indgået en klimapartnerskabsaftale med Djursland Landboforening. Med aftalen forpligter partnerne sig til at samarbejde om løsninger for at mindske klimaudfordringerne på en måde, der samtidigt understøtter landbrugets udvikling som erhverv i kommunen.


Partnerskabet skal danne en ramme for dialog og samarbejde om landbrugets grønne omstilling, og der er i aftalen navnlig fokus på at udvikle bæredygtige, udviklende og merværdiskabende løsninger omkring jordfordelings- og lavbundsprojekter, skovrejsning, mere anvendelse af lokalproducerede fødevarer med videre.


Du kan læse partnerskabsaftalen her (link)


Kim Lykke Jensen og Jørgen Ivar Mikkelsen (formand og næstformand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø) og Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening. Underskrift af klimapartnerskabsaftale 12.10.2021.Formanden for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø Kim Lykke Jensen udtaler: ”Jeg er meget glad for denne klimapartnerskabsaftale med landbruget i Syddjurs Kommune. Landbruget har som bekendt en stor andel af den samlede klimaaftryk for Danmark, og er derfor en nødvendig samarbejdspartner for at indfri vores tårnhøje ambitioner for klimaet. Timingen er perfekt i forhold til den netop indgående landbrugsaftale i Folketinget, hvor der netop er fokus udtagning af lavbundsjorde og andre gode elementer, som passer fint for Syddjurs. Nu skal vi bare i arbejdstøjet”.


Partnerskabsaftalen udspringer af Byrådets nye klimahandlingsplan fra i år, og hvor indgåelse af partnerskaber og lokale samarbejder indgår som en vigtig del for at indfri Byrådets målsætninger for klimatilpasning og nedbringelse af udledningen af drivhusgasser.