Klima og Energi
Syddjurs KommuneIndholdet i kommunens nye Klimahandlingsplan 2021-2024 kan du læse meget mere om her på hjemmesiden. Bag hjemmesiden står Syddjurs Kommunes klimakoordinator samt de kolleger, der organisatorisk hører til i Miljø & Klima, som er en fagafdeling i Syddjurs Kommunes Teknik- og miljøforvaltning.

Klimaholdet skal sørge for, at byrådets beslutning om en ny visionær handlingsplan føres ud i livet. Visionerne for klimaet i Syddjurs er opdaterede og imødekommer de nye krav om reduktion af klimagasser, grøn omstilling m.v. fra FN og EU og Folketingets klimalov.Vildere, vådere og varmere vejr Klimahandlingsplan 2021-24Klimahandlingsplanen beskriver bl.a., hvordan vi i Syddjurs Kommune kan omstille til grøn transport og vedvarende energi, så vi kan forebygge forandringer i klimaet.

Men selvom vi forebygger, så bliver vores klima alligevel vådere, varmere og vildere. Følgerne i form af bl.a. flere oversvømmelser og højere vandstand kræver, at vi må tilpasse os, så vi kan beskytte fx vores huse - vi skal lave klimatilpasninger.

Så i fremtiden skal vi spare på energien, begrænse udledningen af drivhusgasser samt udvikle robusthed mod skader og tab fra fremtidens klima.Det skal vi gøre for klimaet Indsatser...Vi skal som kommunal forvaltning igangsætte og gennemføre:

  • Konvertering og udvikling af individuel og kollektiv varme- og energiforsyning.
  • Reducering af CO2udledningen i den kommunale drift.
  • Reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget og binde CO2 i naturen.
  • Reducering af udledning af CO2 fra transportsektoren.
  • Klimatilpasning i by og på land.

Vi skal opnå ovenstående ved bl.a. at indgå i strategiske partnerskaber og lokale samarbejder. Desuden skal vi via DK2020 samarbejdet videreudvikle Klimahandlingsplan 2021-2024, så denne kan opfylde C40's CAP Framework for ambitiøse klimahandlingsplaner